__h1_verbs_english_detail

 • Present of „zasmraditi“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja zasmradim zasmradim zasmradim
  ti zasmradiš zasmradiš zasmradiš
  on/ona/ono zasmradi zasmradi zasmradi
  mi zasmradimo zasmradimo zasmradimo
  vi zasmradite zasmradite zasmradite
  oni/one/ona zasmrade zasmrade zasmrade
 • Perfekt von „zasmraditi“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam zasmradio sam zasmradila -
  ti si zasmradio si zasmradila -
  on/ona/ono je zasmradio je zasmradila je zasmradilo
  mi smo zasmradili smo zasmradile -
  vi ste zasmradili ste zasmradile -
  oni/one/ona su zasmradili su zasmradile su zasmradila