__h1_verbs_english_detail

 • Present of „zakleti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja zakletem zakletem zakletem
  ti zakleteš zakleteš zakleteš
  on/ona/ono zaklete zaklete zaklete
  mi zakletemo zakletemo zakletemo
  vi zakletete zakletete zakletete
  oni/one/ona zakletu zakletu zakletu
 • Perfekt von „zakleti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam zakleo sam zaklela -
  ti si zakleo si zaklela -
  on/ona/ono je zakleo je zaklela je zaklelo
  mi smo zakleli smo zaklele -
  vi ste zakleli ste zaklele -
  oni/one/ona su zakleli su zaklele su zaklela