__h1_verbs_english_detail

 • Present of „uvući“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja uvučem uvučem uvučem
  ti uvučeš uvučeš uvučeš
  on/ona/ono uvuče uvuče uvuče
  mi uvučemo uvučemo uvučemo
  vi uvučete uvučete uvučete
  oni/one/ona uvuku uvuku uvuku
 • Perfekt von „uvući“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam uvukao sam uvukla -
  ti si uvukao si uvukla -
  on/ona/ono je uvukao je uvukla je uvuklo
  mi smo uvukli smo uvukle -
  vi ste uvukli ste uvukle -
  oni/one/ona su uvukli su uvukle su uvukle