__h1_verbs_english_detail

 • Present of „izgrepsti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja izgrebem izgrebem izgrebem
  ti izgrebeš izgrebeš izgrebeš
  on/ona/ono izgrebe izgrebe izgrebe
  mi izgrebemo izgrebemo izgrebemo
  vi izgrebete izgrebete izgrebete
  oni/one/ona izgrebu izgrebu izgrebu
 • Perfekt von „izgrepsti“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam izgrebao sam izgrebla -
  ti si izgrebao si izgrebla -
  on/ona/ono je izgrebao je izgrebla je izgreblo
  mi smo izgrebli smo izgreble -
  vi ste izgrebli ste izgreble -
  oni/one/ona su izgrebli su izgreble su izgrebli