__h1_verbs_english_detail

 • Present of „dogoditi se“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja dogodim dogodim dogodim
  ti dogodiš dogodiš dogodiš
  on/ona/ono dogodi dogodi dogodi
  mi dogodimo dogodimo dogodimo
  vi dogodite dogodite dogodite
  oni/one/ona dogode dogode dogode
 • Perfekt von „dogoditi se“

  Maskulin Feminin Neutrum
  ja sam dogodio sam dogodila -
  ti si dogodio si dogodila -
  on/ona/ono je dogodio je dogodila je dogodilo
  mi smo dogodili smo dogodile -
  vi ste dogodili ste dogodile -
  oni/one/ona su dogodili su dogodile su dogodila