German-Croatian translation for započeti

croatian english
započeti Verb to initiate
započeti Verb to begin
započeti Verb to commence
započeti Verb to launch
započeti Verb to open up
započeti Verb to set about
započeti Verb to preface
započeti Verb to fire away
započeti Verb to fall aboard
započeti Verb to start in
započeti Verb to enter on
započeti Verb to blaze away
započeti Verb to lead off
započeti Verb to begin by