German-Croatian translation for vješt

croatian english
vješt Nouns skillful
vješt Nouns skilled
vješt Adjektiv neat
vješt Adjektiv able
vješt Adjektiv capable
vješt Adjektiv cunning
vješt Adjektiv ingenious
vješt Adjektiv ready
vješt Adjektiv shifty
vješt Adjektiv adroit
vješt Adjektiv versed
vješt Adjektiv dexterous
vješt Adjektiv fine-fingered
vješt Adjektiv skilled
vješt Adjektiv deft
vješt Adjektiv skilful
vješt Adjektiv conversant
vješt Adjektiv practised
vješt Adjektiv knacky
vješt Adjektiv workmanlike
vješt Adjektiv expert
vješt Adjektiv adept
vješt Adjektiv proficient
vješt Adjektiv slick
vješt Adjektiv feat