German-Croatian translation for zabilježiti

croatian german
zabilježiti Verb eintragen
zabilježiti Verb schreiben
zabilježiti Verb bemerken
zabilježiti Verb notieren
zabilježiti Verb verzeichnen
zabilježiti Verb vormerken
zabilježiti Verb beurkunden
zabilježiti Verb mitschreiben
zabilježiti Verb registrieren
zabilježiti Verb einschreiben
zabilježiti Verb vermerken
zabilježiti Verb anschreiben
zabilježiti Notiz nehmen

7 examples found

croatian german
zabilježiti Verb schreiben
nekoga zabilježiti nesposobnim za rada jemanden arbeitsunfähig schreiben
zabilježiti Verb notieren
zabilježiti poruku eine Nachricht notieren
zabilježiti Verb mitschreiben
nekoga zabilježiti nesposobnim za rada jemanden arbeitsunfähig schreiben
zabilježiti Verb registrieren
seizmograf je zabilježio potres der Seismograph registrierte ein Erdbeben
zabilježiti Verb einschreiben
nekoga zabilježiti nesposobnim za rada jemanden arbeitsunfähig schreiben
zabilježiti Verb anschreiben
nekoga zabilježiti nesposobnim za rada jemanden arbeitsunfähig an style='color: #4496ce;'>an style='color: #4496ce;'>schreibean>nan>
zabilježiti Notiz nehmen
zabilježiti Notiz nehmen