German-Croatian translation for weglegen

german croatian
weglegen Verb skloniti
weglegen Verb odložiti
weglegen Verb maknuti

4 examples found

german croatian
weglegen Verb odložiti
der Dirigent legt den Stock aufs Pult dirigent je palicu odložio na pult
die Zeitung weglegen odložiti novine
etwas aus der Hand legen odložiti nešto što je bilo u ruci
etwas ad acta legen odložiti nešto ad acta