German-Croatian translation for versprengen

german croatian
versprengen Verb razbiti
versprengen Verb tjerati
versprengen Verb potjerati
versprengen Verb rastjerati

3 examples found

german croatian
versprengen Verb razbiti
die feindlichen Verbände versprengen razbiti neprijateljske postrojbe
versprengte Soldaten razbijena vojska
versprengen Verb rastjerati
der Wolf versprengte die Herde vuk je rastjerao stado