German-Croatian translation for verjagen

german croatian
verjagen Verb otjerati
verjagen Verb protjerati
verjagen Verb potjerati
verjagen Verb prognati
verjagen Verb rastjerati