German-Croatian translation for utemeljenje

croatian german
utemeljenje Nouns Einrichtung
utemeljenje Nouns Stiftung
utemeljenje Nouns Begründung
utemeljenje Nouns Errichtung
utemeljenje Nouns Gründung
utemeljenje Nouns Fundamentierung