German-Croatian translation for suchen

german croatian
suchen Verb željeti
suchen Verb tražiti
suchen Verb nastojati
suchen Verb istraživati
suchen Verb težiti
suchen Verb ispitivati
suchen Verb potražiti
suchen Verb tragati
Suchen Nouns pretraga
Suche Nouns potraga
Suchen Nouns traženje
Suche Nouns traženje
Suchen Nouns pretraživanje
Suchen Nouns traganje

22 examples found

german croatian
suchen Verb tražiti
Hat mich jemand gesucht Je li me tko tražio
eine Arbeit suchen tražiti posao
suchen und finden tražiti i naći
gesucht sein biti tražen
suchen Verb nastojati
jemandem zu helfen suchen nastojati komu pomoći
etwas zu erfahren suchen nastojati što saznati
suchen Verb potražiti
einen Job suchen potražiti posao
er suchte die Stätten seiner Kindheit auf potražio je mjesta svojeg djetinjstva
eine Wohnung suchen potražiti stan
das Abenteuer suchen biti u potrazi za pustolovinama
Suchen Nouns pretraga
logarithmisches Suchen logaritamska pretraga
Suche Nouns potraga
das Abenteuer suchen biti u potrazi za pustolovinom
die Suche nach den Verschütteten potraga za zasutima
sich auf die Suche nach jemandem begeben dati se u potragu za kim
Suchen Nouns traženje
automatisches Suchen automatsko traženje
zufälliges Suchen slučajno traženje
etwas nach langer Suche wieder finden pronaći što nakon dugoga traženja
den Vermissten nach langem Suchen auffinden nakon duga traženja pronaći nestaloga
Suche Nouns traženje
automatisches Suchen automatsko traženje
zufälliges Suchen slučajno traženje
etwas nach langer Suche wieder finden pronaći što nakon dugoga traženja
den Vermissten nach langem Suchen auffinden nakon duga traženja pronaći nestaloga