German-Croatian translation for sperren

german croatian
sperren Verb zatvoriti
sperren Verb zabraniti
sperren Verb zaustaviti
sperren Verb blokirati
sperren Verb zatvarati
sperren Verb razmaknuti
sperren Verb zaključavati
sperren Verb zapirati
sperren Verb spacionirati
sperren Verb prolagati
sperren Verb proložiti
Sperre Nouns zabrana
Sperre Nouns brana
Sperre Nouns pregrada
Sperre Nouns zatvaranje
Sperren Nouns zatvaranje
Sperre Nouns blokada
Sperre Nouns barijera
Sperre Nouns ustava
Sperre Nouns bojkot
Sperre Nouns blokiranje
Sperren Nouns blokiranje
Sperren Nouns zapiranje
Sperre Nouns zakijučivanje

17 examples found

german croatian
sperren Verb zatvoriti
das Fenster sperrt prozor se ne da zatvoriti
die Häfen sperren zatvoriti luke
der Pass ist gesperrt gorski prijevoj je zatvoren
der Platz ist gesperrt trg je zatvoren
sperren Verb zabraniti
Mittel sperren zabraniti sredstva
die Einfuhr sperren zabraniti uvoz
den Handel sperren zabraniti trgovinu
eine Sperre über die Einfuhr von Wein verhängen zabraniti uvoz vina
sperren Verb blokirati
Bankkonto sperren blokirati bankovni račun
gesperrtes Konto blokirani račun
gesperrtes Konto blokiran račun
Konto sperren blokirati račun
Sperre Nouns blokada
in den Straßen Sperren errichten postaviti blokade na ulicama
Sperre Nouns blokiranje
sprachgesteuerte Sperre glasom upravljano blokiranje
selbsttätige Sperre automatsko blokiranje
Sperren Nouns blokiranje
sprachgesteuerte Sperre glasom upravljano blokiranje
selbsttätige Sperre automatsko blokiranje