German-Croatian translation for sklonište

croatian german
skloniti Verb bergen
skloniti Verb abstellen
skloniti Verb verschieben
skloniti Verb auslagern
skloniti Verb weglegen
skloniti Verb aufschwatzen
skloniti Verb wegtun
skloniti Verb ausbiegen
skloniti Verb forträumen
skloniti Verb weghängen
skloniti Verb flüchten
sklonište Nouns Bleibe
sklonište Nouns Unterkunft
sklonište Nouns Schlupf
sklonište Nouns Deckung
sklonište Nouns Unterschlupf
sklonište Nouns Asyl
sklonište Nouns Obdach
sklonište Nouns Unterstand
sklonište Nouns Zufluchtsort
sklonište Nouns Zufluchtsstätte
sklonište Nouns Unterkommen

3 examples found

croatian german
skloniti Verb bergen
skloniti žitarice pred tučom das Getreide vor dem Hagel bergen
skloniti Verb abstellen
skloniti stari namještaj na tavan alte Möbel unter dem Dach abstellen
sklonište Nouns Unterkunft
slobodno sklonište freie Unterkunft