German-Croatian translation for sadržavati

croatian german
sadržavati Verb haben
sadržavati Verb umfassen
sadržavati Verb enthalten
sadržavati Verb beinhalten
sadržavati Verb involvieren

5 examples found

croatian german
sadržavati Verb enthalten
zrak sadržava kisik Luft enthält Sauerstoff
sadržavajući količinu eine Menge enthaltend
sadržavati dobar materijal gutes Material enthalten
sadržavati u dostavi im Lieferumfang enthalten
sadržavati Verb beinhalten
ovo pismo sadržava prijetnju dieses Schreiben beinhaltet eine Drohung