German-Croatian translation for räumen

german croatian
räumen Verb urediti
räumen Verb isprazniti
räumen Verb uklanjati
räumen Verb ukloniti
Räumen Nouns spremanje
raum Adjektiv otvoren
raum Adjektiv prorijeđen

7 examples found

german croatian
räumen Verb isprazniti
Lager räumen isprazniti skladište
ein Haus räumen isprazniti kuću
räumen Verb ukloniti
jemandem die Steine aus dem Weg räumen ukloniti komu zapreke
jemandem die Steine aus dem Weg räumen ukloniti komu teškoće
manchen Stolperstein aus dem Wege räumen ukloniti s puta pokoji kamen spoticanja
etwas aus dem Weg räumen ukloniti što s puta
raum Adjektiv otvoren
die raume See otvoreno more