German-Croatian translation for preokrenuti

croatian german
preokrenuti Verb verkehren
preokrenuti Verb umkehren
preokrenuti Verb wenden
preokrenuti Verb umwälzen
preokrenuti Verb invertieren
preokrenuti Verb herumdrehen
preokrenuti Verb auskippen
preokrenuti Verb umschlagen
preokrenuti Verb stülpen

3 examples found

croatian german
preokrenuti Verb wenden
preokrenuti se sich ins Gegenteil wenden
preokrenuti Verb herumdrehen
preokrenuti stvar u svoju korist die Dinge zu seinem Vorteil drehen
preokrenuti madrace die Matratzen herumdrehen