German-Croatian translation for prebaciti

croatian german
prebaciti Verb werfen
prebaciti Verb umstellen
prebaciti Verb überschreiten
prebaciti Verb übersteigen
prebaciti Verb verlagern
prebaciti Verb überschlagen
prebaciti Verb hineinversetzen
prebaciti Verb durchbringen
prebaciti Verb umwerfen
prebaciti Verb überwerfen
prebaciti Verb durchschleusen
prebaciti Verb sich werfen
prebaciti Verb hinüberwerfen
prebaciti Verb hinüberbringen
prebaciti Verb übersetzen
prebaciti Verb karren
prebaciti Verb überhängen

13 examples found

croatian german
prebaciti Verb werfen
brzo je prebacila kupaći ogrtač sie warf schnell einen Bademantel über
prebaciti Verb verlagern
prebaciti problem ein Problem verlagern
težište prebaciti na drugo područje den Schwerpunkt auf ein anderes Gebiet verlagern
prebaciti težinu das Gewicht verlagern
prebaciti Verb hineinversetzen
prebaciti što preko glave etwas hinter sich bringen
prebaciti torbu preko ramena sich die Tasche überhängen
prebaciti Verb durchbringen
prebaciti polugu u drugi položaj einen Hebel in eine andere Position bringen
prebaciti što preko glave etwas hinter sich bringen
prebaciti Verb umwerfen
brzo je prebacila kupaći ogrtač sie warf schnell einen Bademantel über
prebaciti Verb überwerfen
brzo je prebacila kupaći ogrtač sie warf schnell einen Bademantel über
prebaciti Verb sich werfen
prebaciti što preko glave etwas hinter sich bringen
prebaciti torbu preko ramena sich die Tasche überhängen
prebaciti Verb überhängen
prebaciti torbu preko ramena sich die Tasche überhängen