German-Croatian translation for povući

croatian german
povući Verb ziehen
povući Verb auslösen
povući Verb ausziehen
povući Verb entziehen
povući Verb betätigen
povući Verb durchziehen
povući Verb hinziehen
povući Verb zurücknehmen
povući Verb mitreißen
povući Verb weichen
povući Verb schleppen
povući Verb umstoßen
povući Verb hieven
povući Verb hinreißen
povući Verb fortreißen
povući Verb abziehen
povući Verb zurückziehen
povući das Feld räumen

33 examples found

croatian german
povući Verb ziehen
povući iz prodaje aus dem Handel ziehen
povući crtu eine Linie ziehen
povući jako fest ziehen
povući novčanice iz optjecaja Banknoten aus dem Verkehr ziehen
povući Verb auslösen
povući okidač einen Schuss lösen
povući zapor fotoaparata den Verschluss des Fotoapparates auslösen
povući Verb ausziehen
povući iz prodaje aus dem Handel ziehen
povući crtu eine Linie ziehen
povući jako fest ziehen
povući novčanice iz optjecaja Banknoten aus dem Verkehr ziehen
povući Verb betätigen
povući okidač den Auslöser betätigen
povući ručicu den Hebel betätigen
povući Verb durchziehen
povući iz prodaje aus dem Handel ziehen
povući crtu eine Linie ziehen
povući jako fest ziehen
povući novčanice iz optjecaja Banknoten aus dem Verkehr ziehen
povući Verb hinziehen
povući iz prodaje aus dem Handel ziehen
povući crtu eine Linie ziehen
povući jako fest ziehen
povući novčanice iz optjecaja Banknoten aus dem Verkehr ziehen
povući Verb zurücknehmen
povući tužbu Klage zurücknehmen
povući ponudu ein Angebot zurücknehmen
povući riječ ein Wort zurücknehmen
povući izjavu eine Aussage zurücknehmen
povući Verb fortreißen
riječna struja ga je povukla die Strömung des Flusses riss ihn fort
povući Verb abziehen
povući iz prodaje aus dem Handel ziehen
povući crtu eine Linie ziehen
povući jako fest ziehen
povući novčanice iz optjecaja Banknoten aus dem Verkehr ziehen
povući Verb zurückziehen
povući tužbu Klage zurückziehen
povući žalbu Beschwerde zurückziehen
povući ponudu Angebot zurückziehen
povući ponudu ein Angebot zurückziehen