German-Croatian translation for offenbaren

german croatian
offenbaren Verb otkriti
offenbaren Verb očitovati
offenbaren Verb jasno pokazati
offenbar Adjektiv vidljiv
offenbar Adjektiv jasan
offenbar Adjektiv očigledan
offenbar Adjektiv očit

5 examples found

german croatian
offenbaren Verb otkriti
Gott hat sich Johannes offenbart Bog se otkrio Ivanu
offenbaren Verb očitovati
hat vor seinem Tode seine Sünden offenbart prije smrti je očitovao svoje grijehe
offenbaren Verb jasno pokazati
seine Worte offenbarten sich als Lüge njegove su se riječi pokazale lažnima
seine Gefühle offenbaren pokazati svoje osjećaje
offenbar Adjektiv očigledan
die Sache war ihr offenbar genierlich stvar joj je očigledno bila neugodna