German-Croatian translation for namještanje

croatian german
namještanje Nouns Einsetzen
namještanje Nouns Einstellen
namještanje Nouns Einstellung
namještanje Nouns Einrichten
namještanje Nouns Stellung
namještanje Nouns Aufstellung
namještanje Nouns Abstimmung
namještanje Nouns Justieren
namještanje Nouns Trimmen
namještanje Nouns Verstellung
namještanje Nouns Nachstellung
namještanje Nouns Einregelung
namještanje Nouns Adjustment
namještanje Nouns Adjustierung
namještanje Nouns Einstellverfahren
namještanje Nouns Abgleichung
namještanje Nouns Stellungsspiel
namještanje Nouns Durchstimmung
namještanje Nouns Anstellen
namještanje Nouns Adjustieren