German-Croatian translation for najam

croatian german
najam Nouns Miete
najam Nouns Pacht
najam Nouns Leasing

5 examples found

croatian german
najam Nouns Miete
mjesečni najam monatliche Miete
izrabljivački najam ausbeuterische Miete
plaćati najam Miete zahlen
najam s opcijom kupnje Miete mit Kaufoption
najam Nouns Pacht
najam i zakup Miete und Pacht