German-Croatian translation for mythisch

german croatian
mythisch Adjektiv bajoslovan
mythisch Adjektiv mitski

2 examples found

german croatian
mythisch Adjektiv mitski
etwas mythisch verklären nešto mitski uzdizati
mythische Gestalten mitski likovi