German-Croatian translation for keimen

german croatian
keimen Verb nastajati
keimen Verb nicati
keimen Verb niknuti
keimen Verb klijati
keimen Verb proklijati
Keim Nouns klica
Keim Nouns zametak
Keim Nouns tračak
Keim Nouns začetak

9 examples found

german croatian
keimen Verb nicati
die Saat keimt sjeme niče
keimen Verb klijati
der Samen keimt sjeme klija
die Kartoffeln im Keller keimen aus krumpir u podrumu klija
die Saat keimt auf usjev klija
ein Samen keimt sjemenka klija
Keim Nouns klica
Keime treiben tjerati klice
Keim Nouns zametak
etwas im Keim ersticken ugušiti što u zametku
Keim Nouns tračak
eine schüchterne Hoffnung keimte auf pojavio se tračak nade
Keim Nouns začetak
kohärenter Keim koherentni začetak