German-Croatian translation for künden

german croatian
künden Verb objaviti
künden Verb priopćiti
künden Verb navijestiti
künden Verb obznaniti
künden Verb naviještati
künden Verb priopćavati
Kunde Nouns poruka
Kunde Nouns obavijest
Kunde Nouns vijest
Kunde Nouns kupac
Kunde Nouns nauka
Kunde Nouns poznavanje
Kunde Nouns naručitelj
Kunde Nouns klijent
Kunde Nouns znanost
Kunde Nouns nalogodavac
Kunde Nouns mušterija
Kunde Nouns nauk

13 examples found

german croatian
künden Verb naviještati
diese Zeichen künden Unglück ti znakovi naviještaju nesreću
Kunde Nouns kupac
dreister Kunde drzak kupac
wählerische Kunden izbirljivi kupci
betroffener Kunde zbunjeni kupac
geschätzter Kunde cijenjeni kupac
Kunde Nouns klijent
fauler Kunde lijeni klijent
anweisender Kunde dodijeljeni klijent
eingeschriebener Kunde ograničeni klijenti
enttäuschter Kunde razočaran klijent
Kunde Nouns mušterija
Kunde von mušterija od
komischer Kunde čudna mušterija
guter Kunde dobar mušterija
einen festen Stamm von Kunden haben imati stalne mušterije