German-Croatian translation for instruieren

german croatian
instruieren Verb uputiti
instruieren Verb narediti
instruieren Verb upućivati
instruieren Verb podučavati
instruieren Verb naređivati
instruieren Verb instruirati