German-Croatian translation for hellicht

german croatian
hellicht Adjektiv jasan
hellicht Adjektiv svijetao

5 examples found

german croatian
hellicht Adjektiv jasan
ein heller Ton jasan ton
hellicht Adjektiv svijetao
Licht einschalten upaliti svijetlo
helles Bier svijetlo pivo
helle Sauce svijetao umak
die Wohnung ist schön hell stan je vrlo svijetao