German-Croatian translation for heimsuchen

german croatian
heimsuchen Verb tražiti
heimsuchen Verb posjetiti
heimsuchen Verb zateći
heimsuchen Verb potražiti
heimsuchen Verb snaći
heimsuchen Verb zadesiti
heimsuchen Verb posjećivati
heimsuchen Verb snalaziti
heimsuchen Verb spopasti

12 examples found

german croatian
heimsuchen Verb tražiti
Hat mich jemand gesucht Je li me tko tražio
eine Arbeit suchen tražiti posao
suchen und finden tražiti i naći
gesucht sein biti tražen
heimsuchen Verb potražiti
einen Job suchen potražiti posao
er suchte die Stätten seiner Kindheit auf potražio je mjesta svojeg djetinjstva
eine Wohnung suchen potražiti stan
das Abenteuer suchen biti u potrazi za pustolovinama
heimsuchen Verb zadesiti
eine Dürre suchte das Land heim zemlju je zadesila sša
eine Seuche suchte das Land heim zemlju je zadesila pošast
eine Seuche suchte das Land heim zemlju je zadesila zaraza
heimsuchen Verb spopasti
böse Träume suchten sie heim spopali su je ružni snovi