German-Croatian translation for genehmigen

german croatian
genehmigen Verb odobriti
genehmigen Verb dopustiti

4 examples found

german croatian
genehmigen Verb odobriti
Antrag genehmigen odobriti zahtjev
Investition genehmigen odobriti investiciju
genehmigte Investition odobrena investicija
als genehmigt gelten smatra se da je odobren