German-Croatian translation for gemessen

german croatian
messen Verb mjeriti
messen Verb izmjeriti
messen Verb odmjeriti
gemessen Adjektiv odmjeren
gemessen Adjektiv određen
gemessen Adjektiv izmjeren
gemessen Adjektiv mjeren

9 examples found

german croatian
messen Verb mjeriti
einen Winkel messen mjeriti kut
jemandem Maß nehmen uzeti nekome mjere
kein Maß kennen ne imati mjere
die Zeit messen mjeriti vrijeme
messen Verb izmjeriti
genau messen izmjeriti točno
gemessene Variable izmjerena promjenljiva veličina
Maß nehmen izmjeriti
gemessener Wert izmjerena vrijednost
messen Verb odmjeriti
gemessen sprechen odmjereno govoriti