German-Croatian translation for festgelegt

german croatian
festlegen Verb odrediti
festgelegt Adjektiv određen
festgelegt Adjektiv fiksiran
festgelegt Adjektiv utvrđen

4 examples found

german croatian
festlegen Verb odrediti
zeitlich festgelegt vremenski odreden
Prioritäten festlegen odrediti prioritete
den Kurs festlegen odrediti tečaj
den Tag festlegen odrediti dan