German-Croatian translation for erwerben

german croatian
erwerben Verb steći
erwerben Verb kupiti
erwerben Verb nabaviti
erwerben Verb zasluziti
erwerben Verb zaraditi
erwerben Verb kupovati
erwerben Verb stjecati
erwerben Verb zarađivati
erwerben Verb nabavljati
Erwerb Nouns posao
Erwerb Nouns služba
Erwerb Nouns djelatnost
Erwerb Nouns zarada
Erwerb Nouns kupovina
Erwerb Nouns stjecanje
Erwerb Nouns kupnja
Erwerb Nouns akvizicija
Erwerb Nouns sticanje
Erwerb Nouns zarađivanje
Erwerb Nouns zaslužba

27 examples found

german croatian
erwerben Verb steći
Beteiligung erwerben steći poslovni udio
Besitz erwerben steći posjed
Eigentum erwerben steći vlasništvo
Recht erwerben steći pravo
erwerben Verb kupiti
Besitz erwerben kupiti posjed
ein Auto erwerben kupiti automobil
ein Haus erwerben kupiti kuću
etwas billig erwerben kupiti nešto jeftino
erwerben Verb nabaviti
eine Immobilie erwerben nabaviti nekretninu
das Museum hat drei wertvolle Gemälde erworben muzej je nabavio tri vrijedne slike
erwerben Verb zaraditi
billig erwerben kupiti, zaraditi jeftino
Bundesanleihen erwerben zaraditi državni zajam
entgeltlich erwerben zaraditi
erwerben Verb stjecati
das Eigentum erwerben stjecati vlasništvo
Recht wird erworben stječe se pravo
Fertigkeiten erwerben stječi vještine
Fertigkeiten erwerben stjecati vještine
Erwerb Nouns zarada
Erwerb unter Lebenden zarada među živima
Erwerb Nouns stjecanje
Erwerb eines Rechts stjecanje prava
Erwerb von Kenntnissen stjecanje znanja
Erwerb von Grundstücken stjecanje zemljišta
bösgläubiger Erwerb stjecanje u lošoj vjeri
Erwerb Nouns kupnja
Erwerb aus Konkursmasse kupnja iz stečajne mase
gutgläubiger Erwerb kupnja u dobroj vjeri
Erwerb durch Fremde kupnja od strane stranaca
Erwerb von Wertpapieren kupnja vrijednosnih papira
Erwerb Nouns sticanje
gemeinsamer Erwerb zajedničko sticanje