German-Croatian translation for entsenden

german croatian
entsenden Verb poslati
entsenden Verb slati
entsenden Verb imenovati
entsenden Verb odaslati
entsenden Verb izaslati
entsenden Verb delegirati
Entsenden Nouns slanje
Entsenden Nouns odašiljanje

3 examples found

german croatian
entsenden Verb poslati
einen Parlamentär entsenden poslati pregovarača
jemanden in ein Komitee entsenden poslati koga u odbor
entsenden Verb odaslati
Delegierte zu einem Kongress entsenden odaslati delegate na kongres