German-Croatian translation for der Fall

german croatian
der Fall slučaj

4 examples found

german croatian
der Fall slučaj
auf keinen Fall ni u kom slučaju
ähnlicher Fall sličan slučaj
als ein Fall von kao slučaj
unerledigter Fall neriješeni slučaj