German-Croatian translation for brzina

croatian german
brzina Nouns Gang
brzina Nouns Geschwindigkeit
brzina Nouns Eile
brzina Nouns Tempo
brzina Nouns Schnelligkeit
brzina Nouns Flüchtigkeit
brzina Nouns Eilfertigkeit
brzina Nouns Flinkheit
brzina Nouns Eiltempo
brzina Nouns Raschheit
brzina Nouns Rapidität
brzina Nouns Schnelle

11 examples found

croatian german
brzina Nouns Gang
prva brzina erster Gang
bez ubačene brzine kein Gang eingelegt
ubaciti u prvu brzinu den ersten Gang einlegen
ubaciti u treću brzinu den dritten Gang einschalten
brzina Nouns Geschwindigkeit
divljačkom brzinom mit affenartiger Geschwindigkeit
ograničiti brzinu die Geschwindigkeit begrenzen
na obronku se brzina povećala am Hang beschleunigte sich die Geschwindigkeit
držati se propisane brzine die vorgeschriebene Geschwindigkeit einhalten
brzina Nouns Tempo
stanje ceste ne dopušta veću brzinu die Straßenverhältnisse lassen kein höheres Tempo zu
brzina Nouns Schnelle
velikom brzinom mit großer Schnelle
na brzinu auf die Schnelle