German-Croatian translation for biegen

german croatian
biegen Verb skrenuti
biegen Verb saviti
biegen Verb savijati
biegen Verb sklanjati
biegen Verb svijati
biegen Verb deklinirati
biegen Verb sagibati
biegen Verb svinuti
Biege Nouns zavoj

6 examples found

german croatian
biegen Verb skrenuti
um die Ecke biegen skrenuti iza ugla
biegen Verb saviti
gebogene Spule savijeni svitak
biegen Verb savijati
Bitte nicht biegen Zabranjeno savijati
die Bäume biegen sich im Wind drveće se savija na vjetru
die Bäume biegen sich unter dem Schnee drveće se savija pod snijegom
einen Draht biegen savijati žicu