German-Croatian translation for bewilligen

german croatian
bewilligen Verb odobriti
bewilligen Verb dopustiti
bewilligen Verb pristati
bewilligen Verb odobravati

5 examples found

german croatian
bewilligen Verb odobriti
Frist bewilligen odobriti rok
bewilligte Mittel odobrena sredstva
Darlehen bewilligen odobriti zajam
Gesuch bewilligen odobriti molbu
bewilligen Verb odobravati
Geld bewilligen odobravati novac