German-Croatian translation for befristen

german croatian
befristen Verb odrediti
befristen Verb oročiti
befristen Verb određivati
befristen Verb odrediti rok

4 examples found

german croatian
befristen Verb oročiti
befristetes Tagesgeld oročeni prekonoćni kredit
befristeter Kredit oročeni kredit
befristete Einlagen oročeni ulozi
befristete Mittel oročena sredstva