German-Croatian translation for bedingen

german croatian
bedingen Verb zahtijevati
bedingen Verb prouzročiti
bedingen Verb uvjetovati
bedingen Verb uslovljavati

5 examples found

german croatian
bedingen Verb zahtijevati
ein bedungener Lohn zahtijevana plaća
bedingen Verb uvjetovati
bedingte Strafe uvjetovana kazna
diese Aktionen bedingen sich wechselseitig te akcije uvjetuju jedna drugu
bedingte Anweisung uvjetovano naređenje
bedingte Wahrscheinlichkeit uvjetovana vjerojatnost