German-Croatian translation for beantragen

german croatian
beantragen Verb tražiti
beantragen Verb zahtijevati
beantragen Verb predložiti
beantragen Verb zatražiti
beantragen Verb podnijeti zahtjev
beantragen Verb predlagati

17 examples found

german croatian
beantragen Verb tražiti
eine Strafmilderung beantragen tražiti ublaženje kazne
ein Visum beantragen tražiti vizu
Asyl beantragen tražiti azil
eine Versetzung beantragen tražiti prebacivanje
beantragen Verb zahtijevati
die Auslieferung beantragen zahtijevati izručenje
beantragen, dass... zahtijevati da...
die Aufnahme beantragen zahtijevati uvrštenje
die Löschung beantragen zahtijevati brisanje
beantragen Verb predložiti
Aufschub beantragen predložiti odgodu
beantragen Verb zatražiti
Kindergeld beantragen zatražiti dječji doplatak
eine Konteneröffnung beantragen zatražiti otvorenje konta
Einfuhrlizenz beantragen zatražiti uvoznu dozvolu
ein Visum beantragen zatražiti vizu
beantragen Verb podnijeti zahtjev
Sozialhilfe beantragen dati zahtjev za socijalnu pomoć
die Börsenzulassung beantragen podnijeti zahtjev za uvrštenje vrijednosnih papira na burzu
das Schiedsverfahren beantragen podnijeti zahtjev za arbitražu
ein Führungszeugnis beantragen predati zahtjev za potvrdom o nekažnjavanju