German-Croatian translation for aufkreuzen

german croatian
aufkreuzen Verb doći
aufkreuzen Verb križati

4 examples found

german croatian
aufkreuzen Verb križati
unsere Wege haben sich mehrmals gekreuzt putovi su nam se nekoliko puta križali
unsere Wege haben sich mehrmals gekreuzt putovi su nam se više puta križali
die Straße kreuzt eine Bahnlinie cesta se križa sa željezničkom prugom
Weizensorten kreuzen križati različite vrste pšenice