German-Croatian translation for aufhelfen

german croatian
aufhelfen Verb pomagati
aufhelfen Verb podržavati
aufhelfen Verb podržati
aufhelfen Verb dignuti
aufhelfen Verb potpomoći
aufhelfen Verb pomoći

8 examples found

german croatian
aufhelfen Verb pomagati
ich schwöre so wahr mir Gott helfe prisežem tako mi Bog pomagao
da hilft kein Singen und kein Beten tu ništa ne pomaže
bereitwillig helfen spremno pomagati
in einer solchen Situation hilft nur Psychologie u takvoj situaciji pomaže samo psihološka taktičnost
aufhelfen Verb pomoći
nicht einmal die Palme wird dir helfen können Niti palma ti ne će moći pomoći
jemandem helfen und raten nekome pomoći i savjetovati ga
Ich kann leider nur bedingt helfen Mogu na žalost samo uvjetno pomoći
Erlaube mir, dir zu helfen Dozvoli mi da ti pomognem