German-Croatian translation for angebracht

german croatian
anbringen Verb smjestiti
anbringen Verb namjestiti
anbringen Verb iznijeti
anbringen Verb pričvrstiti
anbringen Verb navući
anbringen Verb metnuti
anbringen Verb montirati
anbringen Verb obuti
anbringen Verb smještati
anbringen Verb metati
anbringen Verb pričvršćivati
angebracht Adjektiv zgodan
angebracht Adjektiv prikladan

5 examples found

german croatian
anbringen Verb iznijeti
eine Bitte bei jemandem an style='color: #4496ce;'>anan style='color: #4496ce;'>an style='color: #4496ce;'>bringean>nan>an> iznijeti komu kakvu molbu
ich an style='color: #4496ce;'>bringean> nur rasch das Geschirr hinaus samo ću na brzinu iznijeti posuđe
anbringen Verb pričvrstiti
ein Schild an style='color: #4496ce;'>anan style='color: #4496ce;'>an style='color: #4496ce;'>bringean>nan>an> pričvrstiti pločicu s natpisom
eine Lampe an der Decke an style='color: #4496ce;'>anan style='color: #4496ce;'>an style='color: #4496ce;'>bringean>nan>an> pričvrstiti svjetiljku na strop
anbringen Verb obuti
die Schuhe habe ich kaum an style='color: #4496ce;'>angebrachtan> jedva sam obuo cipele