German-Croatian translation for adäquat

german croatian
adäquat Adjektiv odgovarajući
adäquat Adjektiv ravan
adäquat Adjektiv adekvatan
adäquat Adjektiv jednak