German-Croatian translation for Wohl

german croatian
Wohl Nouns zdravlje
Wohl Nouns dobrobit
Wohl Nouns dobro
wohl vjerojatno
wohl valjda
wohl dobro

19 examples found

german croatian
Wohl Nouns zdravlje
auf dein spezielles Wohl u tvoje zdravlje
auf jemandes Wohl anstoßen kucnuti se u čije zdravlje
auf jemandes Wohl trinken piti u čije zdravlje
wohl bekomm's u zdravlje
Wohl Nouns dobro
wohl wollen htjeti dobro
jemandem wohl wollen nekome željeti dobro
sich wohl befinden osjećati se dobro
die Sorge für das Wohl der Familie briga za dobro obitelji
wohl vjerojatno
Er kommt wohl heute vjerojatno dolazi danas
das ärgert dich wohl, wie? to te vjerojatno ljuti, je li?
das wird wohl so sein to će vjerojatno biti tako
wohl valjda
das sollte wohl ein Witz sein ne misliš valjda ozbiljno
ein Glas Wein kannst du doch wohl noch ab pa valjda još možeš podnijeti jednu čašu vina
ich darf wohl sagen smijem valjda reći
es ist doch wohl leicht einsichtig dass valjda je razumljivo da
wohl dobro
wohl wollen htjeti dobro
jemandem wohl wollen nekome željeti dobro
sich wohl befinden osjećati se dobro
die Sorge für das Wohl der Familie briga za dobro obitelji