German-Croatian translation for Verordnung

german croatian
Verordnung Nouns pravilnik
Verordnung Nouns nalog
Verordnung Nouns odredba
Verordnung Nouns propis
Verordnung Nouns naredba
Verordnung Nouns uredba

2 examples found

german croatian
Verordnung Nouns odredba
obrigkeitliche Verordnungen odredbe koje je donijela vlast
Verordnung Nouns naredba
gerichtliche Verordnung sudska naredba