German-Croatian translation for Tadel

german croatian
Tadel Nouns nedostatak
Tadel Nouns prigovor
Tadel Nouns mana
Tadel Nouns ukor
Tadel Nouns prijekor
Tadel Nouns pokuda

6 examples found

german croatian
Tadel Nouns ukor
einen Tadel bekommen dobiti ukor
einen Tadel erhalten dobiti ukor
Tadel Nouns prijekor
einen Tadel schlucken müssen šutke morati podnijeti prijekor
jemandem einen Tadel erteilen uputiti prijekor komu
einen Tadel schlucken šutke podnijeti prijekor
tadelnde Worte riječi prijekora