German-Croatian translation for Täterschaft

german croatian
Täterschaft Nouns djelatnost
Täterschaft Nouns izvršavanje
Täterschaft Nouns krivnja