German-Croatian translation for Beschaffung

german croatian
Beschaffung Nouns nabava
Beschaffung Nouns kupnja
Beschaffung Nouns nabavka
Beschaffung Nouns pribavljanje
Beschaffung Nouns dobavljanje
Beschaffung Nouns nabavljanje

3 examples found

german croatian
Beschaffung Nouns nabava
direkte Beschaffung izravna nabava
fallweise Beschaffung nabava po potrebi
Beschaffung von Geld nabava novca